top of page

מדיניות פרטיות באתר

יהל דמטר וחברת Demeter Consulting Inc מעריכים את פרטיותך ולכן נכתבה מדיניות הפרטיות הזו - כדי ליידע אותך מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ובאילו סיטואציות המידע יכול להיות מועבר לגופים אחרים. מדיניות פרטיות זו מתייחסת לאתר המופיע בשני שמותי המתחם (הדומיינים) הבאים: www.demeter.co.il, וגם www.yaheldemeter.co.il להלן: האתר. 

 

חלקים מהמסמך מוצגים בלשון זכר, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד. יש לזכור שמדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, והואיל ומדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר יכולים להשתנות, מומלץ לחזור ולקרוא מעת לעת את הכתוב.

 

כללי

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בו, וכיצד נעשה שימוש במידע, הנמסר על-ידי המשתמשים או הנאסף עליהם במסגרת השימוש באתר. כאמור, בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. פרט למידע שמושאר על ידך בטופס יצירת הקשר, שיכול לזהות אותך באופן אישי, המידע שנאסף עליך הנו סטטיסטי, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

איזה מידע מזוהה האתר שומר אודותייך? 

האתר שומר מידע מזוהה אודותייך לשם יצירת קשר בלבד, ומכיל אך ורק את הנתונים שמושארים על ידך בטופס יצירת הקשר באתר וכן בעת קביעת הפגישה דרך אתר Calendly, שהנו אתר עצמאי עם מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלו. מובהר כי המידע הוא מידע מזהה, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת. במקרה של תשלום דרך האתר עבור מוצר או שירות כלשהו, פרטי כרטיס האשראי שלך ו/או אמצעי התשלום שלך לא נשמרים במערכת, ומועברים באופן מוצפן לפי כל הסטנדרטים המקובלים לגוף שלישי לשם ביצוע התשלום ו/או הסליקה. לידיעתך: נכון לעכשיו לא קיימת באתר שום דרישת תשלום מכל סוג שהוא.

 

איזה מידע לא מזהה האתר שומר אודותייך? 

האתר שומר גם מידע שאינו מזהה אישית המבוסס על פעילויותייך באמצעות כלי ה-Analytics של Google, כלי ניתוח הנתונים של Facebook וכלי הניתוח של Wix, כגון: הרגלי הגלישה שלך, השימוש שלך בשירותי האתר, עמודי האתר בהם צפית, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אל האתר, המיקום המקורב שלך, סוג החומרה או מכשיר הקצה שבו השתמשת כדי להיכנס לאתר, העדפות הגלישה שלך, סוג הדפדפן שלך, רזולוציית המסך, מערכת ההפעלה בה השתמשת, העמודים המועדפים עלייך, ומידע נוסף שיתקבל, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו. כל המידע שנשמר מכוחו של סעיף זה הוא מידע שאינו מזהה אותך אישית ומטרתו להתאים את האתר לנוחיות המשתמשים בו באופן מיטבי.

 

איך מעובד המידע אודותיך ואיך נעשה השימוש בו?

מפעילי האתר מעבדים הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אותך אישית, יוצרים פרופילים שמאפשרים לנו לספק לך את השירות, תוך שיפור מתמיד של השירות הניתן לך ולמשתמשים אחרים. המידע שנאסף עליך נאסף אך ורק במסגרת שימושך באתר ולא מחוצה לו. הנתונים נשמרים במאגר המידע של האתר, והשימוש בו ייעשה לפי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, זאת כדי לאפשר לך להשתמש בשירותיו תוך שיפורם התמידי, לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים, פרסום מידע ועדכון תכנים.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר ו/או לרכישת השירותים והמוצרים המוצעים בו, האתר (או אתרי צד שלישי, כדוגמת Calendly), יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים והמוצרים. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים המופעלים על ידו, תוצג בפניך דרישה למלא טפסים שונים, על פי ההנחיות המופיעות בהם. הפרטים שיימסרו על ידך ומידע נוסף שיצטבר במשך הזמן, יישמר במאגר המידע של האתר ומפעילי האתר יוכלו לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. מפעילי האתר יוכלו לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיך בעת השימוש באתר, כדי ליצור עמך קשר ולעדכן אותם בדבר התפתחויות בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר ו/או מפעילי האתר. בנוסף, מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש במידע שיתקבל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים לשם שימוש אישי, וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. אין עליך כל חובה חוקית למסור נתונים אלה, אך במידה ולא תעשה כן, יעילות השימוש שלך באתר תיפגע, ובמקרים מסויימים, אף לא תתאפשר. 

 

מהן עוגיות והאם האתר שומר אותן?

עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך, שמטרתו לאפשר לאתר לזהות אותך או לאמת את זהותך בעת ביקורים חוזרים. העוגיות משמשות גם את האתר לשם תפעול תקין, התאמת האתר להעדפותיך האישיות, איסוף מידע סטטיסטי ואבטחת מידע. זו הסיבה שהאתר מאחסן עוגיה כאשר אתה משתמש בשירותיו ו/או נרשם אליו, כדי לזהות אותך ולאפשר לך ליהנות מהשירות שהאתר מעניק במהירות. במידה וברצונך לבטל את האפשרות הזו, ניתן לבטלה בהגדרות הפרטיות בדפדפן האינטרנט שלך. אפשרות זו גם מאפשרת לאתר להציג לך תכנים שונים הקשורים לפעילות ולתוכן האתר, באתרים חיצוניים, באמצעות ממשקי מודעות ותוכן המופעלים על ידי גופים חיצוניים, כדוגמת ממשקי המודעות של גוגל, פייסבוק ואחרים.

פרסום מותאם אישית

מובהר כי האתר עושה שימוש בכלי פרסום שונים, לרבות גוגל ופייסבוק, כדי להביא תנועת גולשים מפולחת לאתר. מובהר כי באתר מותקנים ״פיקסלים״ מסוגים שונים, אותם באפשרותך לנטרל באמצעות שינוי העדפות הגלישה שלך בדפדפן שבו אתה משתמש. 

 

למי עוד יש גישה למידע אודותיך? 

מפעילי האתר יכולים לספק גם גישה למידע לעובדיו ולספקי המשנה העובדים במסגרתו, שנמצאים תחת התחייבות לסודיות כמקובל. בעוד הם יכולים לגשת לחלק מהמידע הלא מזוהה שנאסף אודות הביקור שלך באתר, גם צדדים שלישיים ומשתמשים אחרים יכולים לראות מידע זה.

 

כיצד האתר ומפעיליו יצרו עמך קשר? 

במהלך שימושך באתר, יישלחו לתיבת הדוא"ל שלך הודעות אוטומטיות שונות. האתר ומפעיליו לא יספקו את כתובת הדואר שלך לאף אחד אחר חוץ מלאתרי צד שלישי כדוגמת Calendly, שבו נעשה שימוש כדי לתאם פגישות. מובהר כי באפשרות מפעילי האתר לשלוח דיוורים מעת לעת, לשלוח לך חומרים שיווקיים הקשורים לאתר ולפעילותך בו מעת לעת, לשלוח לך הצעות רלוונטיות, וכמובן, לצור עמך קשר לצורך אספקת השירותים והמוצרים המוצעים בו.

 

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך אלא במקרים הבאים: אם יירכשו על ידך מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר (למעט שימוש באתר Calendly), יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; אם קיימת מחלוקת משפטית, בינך לבין מפעילי האתר שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבוצע על ידך פעולה באתר שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם האתר יימכר או שפעילותו תועבר בכל צורה שהיא לתאגיד או לחברה אחרת, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד ו/או חברה אלה יקבלו על עצמם כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע כמקובל כיום, הזמינות בפלטפורמת בניית האתרים Wix. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, האתר ומפעיליו לא מתחייבים ו/או מבטיחים ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. במקרה שכזה, יינקטו כל האמצעים הסבירים בזמן מהיר ככל שניתן כדי להגן על פרטיות המשתמשים.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישוריות ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. בחלק מהקישורים, לחיצה תוביל לעזיבת האתר. האתר ומפעיליו אינם אחראים לאתרים אלה, אין להן שליטה עליהם ואין הם אחראים לאתרים אלה או לתוכנם ובכל מקרה אין המסמך הזה ותקנון האתר חלים על אתרים אלו. בעת מעבר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אינו מכוסה על-ידי מסמך זה. אין האתר ומפעיליו אחראים לאתרים של צדדים שלישיים אלה, או יוצרת מצג לגביהם ולגבי תוכניהם, ולכן אין הם אחראים לכל תוצאה שעלולה לנבוע משימוש בהם. 

ממשק עם אתר Calendly 

פלטפורמת Calendly משמשת לתיאום פגישות, והאתר עושה בה שימוש כדי לתאם את פגישות ההיכרות ולאחר מכן את פגישות העבודה. לשם תיאום פגישה תועבר לאתר זה, בו יהיה עליך למלא את פרטיך, והוא יישלח אליך הודעות שונות בנוגע לפגישה זו. לידיעתך, וכפי שכתוב לעיל, מסמך זה לא מפרט את מדיניות הפרטיות של אתר זה וגל לא את תנאי השירות שלו, אותם באפשרותך למצוא ישירות באתר. 

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר ולתכני האתר יהיו שייכים בכל עת למפעילי האתר והינם קניינם הבלעדי. חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הנ"ל של מפעילי האתר, ובכלל זה חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להעביר, לשדר, להפיץ, למכור או לעשות כל שימוש באתר או בתכני האתר, כולם או חלקם, החורגים משימוש פרטי באתר בהתאם לתנאי השימוש באתר, מטרות האתר וכל דין.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר יכולה להשתנות בכל עת. מומלץ לשוב ולבדוק אותה מפעם לפעם כדי להתעדכן בשינויים, במידה והיו כאלה.

 

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באמצעות הדוא״ל: office[at]demeter.co.il (יש להחליף את התוכן בסוגריים בסימן @). לצד זאת, ניתן ואף מומלץ ליצור קשר באמצעות דף צור הקשר באתר, בו מופיעות כל דרכי ההתקשרות הקיימות.

 

אנו מאחלים לך שימוש מהנה ומועיל באתר!  

bottom of page